Hipnoterapija, medicinska hipnoza i komunikologija

ZANIMLJIVOSTI

Hipnoterapija, medicinska hipnoza i komunikologija

Zanimljivosti iz svijeta hipnoterapije, medicinske hipnoze i komunikologije...Medicinsko-estetski centar Dermobelle

CENTAR ZA HIPNOTERAPIJU, MEDICINSKU HIPNOZU I KOMUNIKOLOGIJU

Što je hipnoza, a što hipnoterapija i kako Vam one mogu pomoći u svakodnevnom životu?

Hipnoza je tehnika induciranja promijenjenih stanja svijesti, koja kada se upotrebljava u kliničke svrhe, tj. za liječenje pacijenta naziva se hipnoterapijom. Visoko je učinkovita komunikacijska strategija koja izvorno predstavlja komuniciranje s nesvjesnim i njegovo korigiranje.
Naime, nepobitno je dokazano da se današnji obiteljski liječnik u svojoj svakodnevnoj praksi susreće u preko 50% slučajeva s tzv. psihosomatikom, za koju nema ciljanog dijagnostičkog postupka niti terapije osim one simptomatske kojom samo uklanjamo simptome, ali ne i uzrok bolesti! Drugim riječima, ljudski um ima veliku ulogu u razvoju simptoma, ali također i njihovom preveniranju, stoga i ne čudi što sve veći broj ljudi shvaća da je njihov um odgovoran za njihove tegobe i traži hipnoterapiju kao način rješavanja svog problema.

Ulomak iz molitve Sioux Indijanaca:
"...Tražim snagu, ali ne da bih nadjačao svoju braću, nego samo da bih nadvladao svoga najvećeg neprijatelja – samoga sebe..."
SpinMedia web by SpinMedia